Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003”

Наименование: МБАЛ „Свети Иван Рилски 2003“ ЕООД

Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2003 година

Адрес: гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ 26

Телефон: 070159500
E-mail: mbal2003@abv.bg

Интернет страница: www.mbal-sveti-ivan-rilski.vibs.bg

 

Брой разкрити легла: 165

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

 1. Вътрешно отделение
 2. Отделение по Неврология
 3. Отделение по Кардиология
 4. Отделение по Акушерство и гинекология
 5. Отделение по Неонатология
 6. Отделение по Педиатрия
 7. Отделение по Хирургия
 8. Отделение по Урология
 9. Отделение по Ортопедия и Травматология
 10. Отделение по Инфекциозни болести
 11. Отделение по Хемодиализа
 12. Отделение по Психиатрия
 13. ОАИЛ
 14. Клинична лаборатория
 15. Отделение по Образна диагностика

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

 1. ДКЦ „Иван Рилски“

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 50

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител – д-р Eни Милчов Лефтеров
 

МБАЛ „Свети Иван Рилски 2003“

гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ 26

Учредител на Национално сдружение на частните болници