Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Декларация за членство

Декларация за членство в НСЧБ

Декларация за членство в НСЧБ 23.0KB 04 Sep 2013 15:19

Изтегли документа от тук

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2

ОТ УСТАВ НА

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ”

 

 

Декларирам, че Разрешението за лечебна дейност на ............................................... не е изцяло или частично отнето и че лечебното заведение не е в производство по ликвидация и несъстоятелност, и че приемам устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ”.

 

 

 

 

 

                                                                            ДЕКЛАРАТОР