Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Таблица с показатели за попълване

Таблица с основни показатели за попълване

Таблица за основни показатели за членовете на НСЧБ.docx 31.0KB 04 Sep 2013 15:20

Изтегли документа от тукТаблица за основни показатели за частните болници – членове на НСЧБ

 

 

Дата на основаване на болницата:

 

Договор с НЗОК: (да/не)

 

Ниво на компетентност:

 

Брой разкрити легла:

 

Брой клиники/отделения:

 

Избройте разкритите клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

 

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата (ако има такива, ги опишете – напр. практика на ОПЛ, дентална практика, хоспис):

 

Задължения от НЗОК за 2013 г. (стойност в лв.):

 

Стари задължения от НЗОК (период и стойност в лв.):