Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Сердика"

Наименование: МБАЛ „Сердика“ ЕООД

Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 22 юли 2010  

Адрес: София, Ул. „Дамян Груев” № 6

Телефон: 02 488 9999; 0882 157 399

E-mail: info@mbalserdika.com

Интернет страница: www.mbalserdika.com

Брой разкрити легла: 82

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

 1. Отделение Хирургия
 2. Отделение по Акушерство и гинекология
 3. Отделение по Ортопедия и травматология
 4. Отделение Уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия
 5. Отделение по Анестезия и интензивно лечение
 6. Отделение по Медицинска онкология
 7. Лаборатория по обща и клинична патология
 8. Микробиологична лаборатория
 9. Клинична лаборатория
 10. Образна диагностика

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

 1. Групова практика за ПМП „Медика 16“
 2. Дентален център „Консумдент“

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 16

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управители – д-р Методи Янков и г-жа Драга Попова

МБАЛ "Сердика"

София, Ул. „Дамян Груев” № 6

Учредител на Националното сдружение на частните болници