Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Вита"

Наименование: МБАЛ „Вита“ ЕООД
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 04 януари 1992 година

Адрес: гр. София 1505, ул. “Драговица“ №9
Телефон:  (02) 960-49-50; 960-49-51; 960-49-52; 943-43-98
Факс: (02) 944 13 43 E-mail: vita@vita.bg ; office@vita.bg

Интернет страница: www.vita.bg

Брой разкрити легла: 60

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1. Отделение по Акушерство гинекология
  2. Отделение по Неонатология
  3. Отделение по Хирургия
  4. Отделение по Урология и Андрология
  5. Отделение по Пластична и естетична хирургия
  6. Отделение по Ортопедия и Травматология
  7. ОАИЛ
  8. Лабораторен блок

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. ДКЦ „Вита“
  2. Вита Ин Витро Център

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 40

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител – д-р Тихомир Костов Савчев   Наименование: МБАЛ „Вита“ ЕООД

Адрес: гр. София 1505, ул. “Драговица“ №9

Учредител на Национално сдружение на частните болници