Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

СБАЛГАР „Д-р Малинов”

Наименование: СБАЛГАР „Д-р Малинов“ ООД
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 17.10.2001 година

Адрес: София 1620, бул. Гоце Делчев 46

Телефон: 02  965 57 11

Факс: 02 965 57 62

E-mail: klinika_malinov@abv.bg

Интернет страница: www.malinov-clinic.com

 

Брой разкрити легла: 15

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Гинекология

2.      Асистирана репродукция

3.      Образна диагностика

4.      Клинична лаборатория

5.      Имунологична лаборатория

6.      Геномна лаборатория

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата: не

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 6

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител – д-р Максим Цанков Малинов

Наименование: СБАЛГАР „Д-р Малинов“ ООД
София 1620, бул. Гоце Делчев 46

Учредител на Национално сдружение на частните болници