Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Дева Мария"

Наименование: МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2009 година

Адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски

Телефон: 056 89 62 62, 056 89 62 72

факс: 056 89 62 82

E-mail: hospital@saintsofia.com

Интернет страница: www.devamaria.com

 

Брой разкрити легла: 129

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Отделение по вътрешни болести- нефрология, пневмология и фтизиатрия

2.      Отделение по кардиология с инвазивна кардиология

3.      Отделение по неврология

4.      Отделение по хирургия

5.      Отделение по съдова хирургия

6.      Отделение по урология

7.      Отделение по ортопедия и травматология

8.      Отделение по АГ

9.      Отделение по неонатология

10.  ОАИЛ

11.  Отделение по образна диагностика

12.  Клинична лаборатория

13.  Микробиология

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата: не

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 9

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Прокурист - г-н Семир Хусеин Абумелих

 

МБАЛ „Дева Мария“
гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Учредител на Национално сдружение на частните болници