Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Ниамед"

Наименование: МБАЛ „Ниамед“ ООД

Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 01 юни 2007 година

Адрес: гр. Стара Загора 6000, Стефан Стамболов 29

Телефон: 042 / 611 611

факс: 042 / 611 610

E-mail: mbal@niamed.com

Интернет страница: www.niamed.com

 

Брой разкрити легла: 60

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Отделение по АГ

2.      Отделение по Неонатология

3.      ОАИЛ

4.      Отделение по Хирургия

5.      Отделение по Гастроентерология

6.      Отделение по Образна диагностика

7.      Клинична лаборатория

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

1. Медицински Център "Ниамед"

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 5

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител - д-р Мария Иванова Апостолова

МБАЛ „Ниамед“

гр. Стара Загора 6000, Стефан Стамболов 29

Учредител на Национално сдружение на частните болници