Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Доверие"

Наименование: МБАЛ „Доверие“ АД

Учредител на Национално сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 25 октомври 2005 година

Адрес: София 1632, “Овча купел” 2, ул. Фридрих Грюнангер No: 2


Телефон: 02 403 6 100

факс: 02/ 403 6 822

E-mail: info@mbal.doverie.bg

Интернет страница: www.mbal.doverie.bg

 

Брой разкрити легла: 111

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Отделение по Хирургия

2.      Отделение по Урология

3.      Отделение по Гастроентерология

4.      Отделение по Ортопедия и травматология

5.      Отделение по Гинекология със сектор по Роботизирана Хирургия

6.      Отделение по Неврология

7.      Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

8.      ОАИЛ

9.      Отделение по Образна диагностика

10.  Клинична лаборатория

11.  Клинична хистология и цитология

12.  Клинична микробиология

13.  Лаборатория по трансфузионна хематология

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. МЦ „Доверие“
  2. ОПЛ практика

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 50

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Изпълнителен директор – д-р Димитър Гугутков

 

МБАЛ „Доверие“

София 1632, “Овча купел” 2, ул. Фридрих Грюнангер No: 2

Учредител на Национално сдружение на частните болници