Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

СБАЛАГ "Света Марина"

Наименование: СБАЛАГ „Света Марина“ ООД

Учредител на Национално сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: Март 2003 година

Адрес: гр. Плевен 5800, ул. "Цар Симеон" № 23

Телефон: 064/ 805 666; 064/ 8181; 064/ 806 838

E-mail: info@svmarina.com

Интернет страница: www.svmarina.com

 

Брой разкрити легла: 30

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Отделение по Акушерство и гинекология

2.        Медикодиагностична клинична лаборатория

3.      Лаборотория по Обща и клинична патология

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата: не

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител – проф. Григор Ангелов Горчев

СБАЛАГ „Света Марина“

гр. Плевен 5800, ул. "Цар Симеон" № 23

Учредител на Национално сдружение на частните болници