Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Сити Клиник Кардиологичен център

Наименование: Сити Клиник Каридиологичен център МБАЛ

Учредител на Национално сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 12 декември 2012 година  

Адрес: София 1407, Околовръстен път 127

Телефон:  0700 13 127, 02/ 9038 114

E-mail: office@cityclinic.bg

Интернет страница: www.cityclinic.bg

 

Брой разкрити легла: 84

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1. Отделение по Инвазивна кардиология
  2. Отделение по Кардиохирургия
  3. Отделение по Ангиология и флебология
  4. Отделение по Съдова хирургия
  5. Отделение по Неврология
  6. Отделение по Образна диагностика
  7. Отделение по Вътрешни болести
  8. ОАИЛ

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. Медицински център

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 10

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управители – г-н Андрей Марков и г-н Илиян Григоров

                                     

Сити Клиник Каридиологичен център МБАЛ

София 1407, Околовръстен път 127
Учредител на Национално сдружение на частните болници