Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

СБАЛ „Полимед”

Наименование: СБАЛ „Полимед“ ООД

Учредител на Национално сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 2009 година  

Адрес: 1303 София, ул. Брегалница 47

Телефон:  (02) 815 79 01, 0887 99 22 93

E-mail: hospital@polimedad.com

Интернет страница: www.polimedad.com

 

Брой разкрити легла: 31

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1. Отделение по Ортопедия и травматология
  2. ОАИЛ

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. ДКЦ „Полимед“
  2. ОПЛ Практика
  3. Неотложно звена

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 2

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управители – г-н Йордан Пейчев и г-н Цветан Диманов                            

 

 

 

СБАЛ „Полимед“

1303 София, ул. Брегалница 47

Учредител на Национално сдружение на частните болници