Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Медикус Алфа"

Наименование: МБАЛ „Медикус Алфа“ ЕООД
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2003 година

Адрес: Пловдив, ул."Велико Търново" 21
Телефон: +359 32 634463;+359 32 624881; мобилен: +359 896661171

E-mail: medicusalpha@yahoo.com

Интернет страница: www.medicusalpha.com

 

Брой разкрити легла: 46

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1. Хирургия

2. Структура Урология

3. Структура Лицево-челюстна хирургия

4. Структура Ортопедия и травматология

5. Структура Анестезиология и реанимация

6. Сектор Клинична лаборатория

7. Сектор Образна диагностика

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. ДКЦ „Медикус Алфа“
  2. Дентална практика

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  18

Договор с НЗОК: да

Ръководство: д-р Динко Младенов – Главен консултант и управител

Член на УС на Национално сдружение на частните болници


МБАЛ „Медикус Алфа“
Пловдив, ул."Велико Търново" 21
Учредител на Национално сдружение на частните болници