Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Защо сме изолирани от фондовете на ЕС?

Има немотивирана дискриминация на частните болници и сме изолирани от усвояването на финансиране от Европейския съюз

26 юни 2013


Д-р Методи Янков – член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници, управител на МБАЛ “Сердика”
Това, че нарушението на законите в България  е нещо нормално и ненаказуемо, е известно на всички, има обаче разлика, когато неспазването на правата и законите носят вреда на отделен индивид, но и такива, които вредят на големи групи от обществото. Пример за последното е немотивираната дискриминация на частни болници при усвояването на големи финансови потоци по линия на Европейския съюз. Може би само на тесен кръг специалисти е известно, че на частните болници в България е забранено да участват в конкурсите за европейски програми в Министерство на регионалното развитие и Министерството на здравеопазването. Това е една несправедливост, която носи огромни щети на българското население и в частност на развитиено на системата на здравеопазването.

Много често такива програми се провалят поради невъзможност на общините да финансират своята част от програмата. Освен това забраната за участие в такива програми води до тежки изкривявания на конкурентната среда между общински, държавни и частни болници с неизвестни от това последици.

Настоявам новото правителство спешно да преразгледа условията за участие в Европейски програми за финансиране, в посока допускане на частните болници да участват в тях. Това ще доведе до няколко положителни схеми:

  1. Развитие на конкуренцията;
  2. Няма да има провалени програми и върнати пари в Европа;
  3. Висока ефективност при плащането и реализацията на програмата, тъй като вместо лични интереси и местен патриотизъм, на първо място ще бъдат поставени икономическата целесъобразност и по-точно плащане на капиталов ресурс за локалната здравна система. Обратният пример е закупуването до сега на скъпи високотехнологични системи за малки районни болници без никаква нужда.

Освен това настоявам за незабавно вземане на решения от Народното събрание и Министерски съвет за възстановяване автономността на НЗОК при връщане на пациентски дарения и резервът над 2 милиона лв., както и възстановяване на нейната набирателна сметка в БНБ.