Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Очакванията на НСЧБ от новия кабинет

Очаквания на Националното сдружение на частните болници от следващото правителство и ръководния екип на МЗ

20 май 2013


Д-р Динко Младенов – член на Управителния съвет на НСЧБ, управител на МБАЛ “Медикус Алфа” 

 
До този момент частните болници бяха лишени от представителност и не бяха търсени за диалог от управляващите, ето защо като Национално сдружение на частните болници от новото правителство ние ще очакваме и ще настояваме за:

 

 

  1. Строго спазване от страна на Министерски съвет, Министерство на здравеопазването  и НЗОК на духа и принциите на чл. 4 (2) от Закона за лечебните заведения, който гласи: „Лечебните заведения са равнопоставени независимо от собствеността им.”

 


1. Осигуряване на представителство на Националното сдружение на частните болници в Комисията по здравеопазване към Народното събрание, Експертните съвети на МЗ, Надзорния съвет на НЗОК,  Обществения  съвет по здравеопазване

 

2. Осигуряване на участие на НСЧБ в обсъждането и приемането на  закони и администаративни актове, касаещи ключовите за здравната система –  здравна карта ,  електронно здравеопазване, медицински стандарти  и въвеждане на  диагностично-свързани групи.


3. Демонополизация на НЗОК, чрез приватизация.Считаме , че това е жизнено необходим за системата процес, който ще доведе до рязко покачване на  качеството на здравеопазване в България, чрез проитичащите от това предпоставки:

 

  • 100% събираемост на здраните вноски, включително и тези, за които ангажиментът е на държавата, което заедно с прихода от приватизация ще позволи минимум удвояване на бюджета за здраве.
  • справедливо остойностяване на труда на медицинските специалисти – абсолютна истина е, че  към момента работещите в здавеопазването субсидират бюджета, чрез недоостойностения си труд.
  • ефективен контрол върху диагностично-лечебните дейности.

 

4. Осигуряване на професионални и финансови стимули за специализация и работа в България  на новозавършили и млади лекари.

 

5. Промяна на Закона за обществените поръчки, като  се освободят частните лечебни заведения от задължителните за държавните и общински лечебни заведения конкурсни процедури – частният инвеститор по презумция инвестира в конкурентни и високи технологии, а и не може да бъде корумпиран от който и да е доставчик.