Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Св.Пантелеймон - София"

Наименование: МБАЛ "Св.Пантелеймон - София"
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2003 година

Адрес: София 1712, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов №63

Телефон: 02/ 974 10 00

Факс: 02/974 44 50

E-mail: info@sphospital.com

Интернет страница: www.sphospital.com

 

Брой разкрити легла: 30

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.                  Отделение по Ортопедия и травматология

2.                  Отделение по Гастроентерология

3.                  Отделение по Ендокринология

4.                  Отделение по Хирургия

5.                  Отделение по Гинекология

6.                  Отделение по Анестезиология и реанимация

7.                  Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

8.                  Образна диагностика

9.                  Клинична лаборатория


 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. Медицински център
  2. Клинични изпитвания

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  10

 

Договор с НЗОК: да

 

Ръководство: Изпълнителен директор - Доц. д-р Таньо Сечанов, Управител - Мая Атанасова Томова   

 

 

 


МБАЛ "Св.Пантелеймон - София"
София 1712, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов №63

Учредител на Национално сдружение на частните болници