Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Люлин"

Наименование: МБАЛ „Люлин“ ЕАД
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 23 декември 2010 година

Адрес: София, жк."Люлин" 6, бул."Д-р Петър Дертлиев" 81

Телефон: 02/ 892 7400

Интернет страница: www.lyulinhospital.com

 

Брой разкрити легла: 83

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Отделение по Ортопедия и травматология

2.      Отделение по  Ревматология

3.      Отделение по  Вътрешни болести

4.      Отделение по Гинекология

5.      Отделение по УНГ

6.      Отделение по Урология

7.      Отделение по Физиотерапия и рехабилитация

8.      Отделение по Нервни болести

9.      Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

10.  Образна диагностика

11.  Клинична лаборатория

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. ОПЛ

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  12

Договор с НЗОК: да

 

Ръководство: Изпълнителен директор – Ангел Любенов Попов       

 

 


МБАЛ „Люлин“
София, жк."Люлин" 6, бул."Д-р Петър Дертлиев" 81
Учредител на Национално сдружение на частните болници