Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ и СГЕБАЛ "Еврохоспитал"


Наименование: МБАЛ "Ерохоспитал“ Пловдив ООД и СГЕБАЛ „Еврохоспитал“

Учредител на Национално сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 10.02.2012 година

Телефон: 032/ 20 70 15 и 032/ 20 70 26
Адрес: гр. Пловдив, Коматевско шосе 79

E-mail: mbal@eurohospital.bg

Интернет страница: www.eurohospital.bg

 

Брой разкрити легла: 148

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Вътрешно отделение

2.      Хирургично отделение

3.      Ортопедо-травматологично отделение

4.      Отделение по анестезиология и интензивно лечение

5.      Образна диагностика към Медицинския център

6.      Клинична лаборатория към Медицинския център

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. МЦ „Еврохоспитъл“

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 8

 

Договор с НЗОК: да

 

Ръководство: Управители – д-р Венцислав Джурков и д-р Таня Тухчиева


МБАЛ "Ерохоспитал“ Пловдив ООД и СГЕБАЛ „Еврохоспитал“

гр. Пловдив, Коматевско шосе 79

Учредител на Национално сдружение на частните болници