Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Св.Йоан Рилски" Ямбол


Наименование: МБАЛ "Св. Йоан Рилски“

Учредител на Национално сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 11.11.2007г.

Телефон: 046/ 63 30 31
Адрес: гр. Ямбол, ул. Българка 2

E-mail: office@mbal-yambol.com

Интернет страница: www.mbal-yambol.com

 

Брой разкрити легла: 64

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Гастроентерологично отделение

2.      Нефрологично отделение

3.      Хирургично отделение

4.      Гинекологично отделение

5.      Отделение по анестезиология и интензивно лечение

6.      Образна диагностика

7.      Клинична лаборатория

8.      Патохистологична лаборатория

 

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. МЦ „Златен рог“
  2. ОПЛ практика

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 8

 

Договор с НЗОК: да

 

Ръководство: Управители – д-р Владимир Демирев и Георги Комитов

 


МБАЛ "Св. Йоан Рилски“

гр. Ямбол, ул. Българка 2

Учредител на Национално сдружение на частните болници