Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Токуда Болница София"

Наименование: МБАЛ "Токуда Болница София"

Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 28 ноември  2006

Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 51Б

Телефон: 02 403 4000
Факс: 02 403 4220

E-mail: info@tokudabolnica.bg

Интернет страница: www.tokudabolnica.bg

 

Брой разкрити легла: 700

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

 

 1. Акушерство и високо-рискова бременност
 2. Анестезиология и интензивно лечение
 3. Болнична аптека
 4. Гръдна хирургия
 5. Дерматология и Венерология
 6. Клиника по Кардиология с отделения по Инвазивна Кардиология и Електрофизиология
 7. Кардиохирургия
 8. Първа вътрешнна клиника с отделения по Ендокринология и Нефрология
 9. Втора вътрешна клиника с отделения по Гастроентерология и Пулмология
 10. Клинична лаборатория
 11. Клинична микробиология
 12. Клинична патология
 13. Лаборатория по трансфузионна хематология
 14. Лицево-челюстна хирургия
 15. Лъчетерапия и радиохирургия
 16. Миниинвазивна и лапароскопска хирургия
 17. Клиника по неврология
 18. Неврохирургия
 19. Неонатология
 20. Неотложна помощ
 21. Клиника по Образна диагностика
 22. Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия
 23. Операционен блок
 24. Ортопедия и травматология
 25. Офталмология
 26. Педиатрия
 27. Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 28. Клиника по чернодробна, жлъчно-панкреатична и обща хирургия
 29. Клиника по съдова хирургия и ангиология
 30. Урология
 31. Уши-Нос-Гърло
 32. Физикална терапия и рехабилитация
 33. Клиника по Хематология и Онкология
 34. Хемодиализа

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

 1. ДКЦ „Токуда“
 2. Дентална практика
 3. ОПЛ кабинети
 4. Хоспис
 5. Токуда Център за клинични проучвания

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 90

 

Договор с НЗОК: да

 

Ръководство: Д-р Явор Дренски – Иизпълнителен директор

 МБАЛ "Токуда Болница София"

София 1407, бул. Никола Вапцаров 51Б

Учредител на Национално сдружение на частните болници