Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Пулс"

Наименование: МБАЛ "Пулс" АД

Член на Национално сдружение на частните болници 

 

Дата на основаване на болницата (дата на издаване на разрешението за дейност от МЗ): 18.06.2008г.

Телефон: 073 88 20 20, 073 88 20 65, 0879 54 38 44 (регистратура) 
Факс: 073 870900

Адрес: гр.Благоевград, ул.”Славянска” №62

E-mail: mbalpuls@mbalpuls.bg

Интернет страница: www.bolnicapuls.com

Брой разкрити легла:  204

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1/ Отделение по Кардиология;

2/ Отделение по Неврология;

3/ Отделение по Вътрешни болести;

4/ Отделение по Гастроентерология;

5/ Отделение по Хирургия;

6/ Отделение по Урология;

7/ Отделение по Акушерство и гинекология;

8/ Отделение по Неонатология;

9/ Отделение по Ортопедия и травматология;

10/ Отделение по Очни болести;

11/ Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;

Структури без легла:

12/ Отделение по Хемодиализа

13/ Отделение по Образна диагностика;

14/ Клинична лаборатория;

15/ Клинична патология.

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

-          Асистирана репродукция

-          Клинични изпитвания на лекарства – Център по клинични изпитвания

-          Извънболнична помощ в „Медицински център Пулс”АД

-          Микробиология

 

Специализирани кабинети в ДКЦ:   1/Кардиология; 2/Неврология; 3/Вътрешни болести 4/Гастроентерология; 5/Хирургия; 6/ Урология; 7/ Акушерство и гинекология; 8/ Педиатрия; 9/Ортопедия и травматология; 10/Очни болести;. 11/ Анестезиология; 12/ Ендокринология; 13/ Алергология.

 

Договор с НЗОК: ДА

 

Ръководство:   Александър Щерев - Председател на СД

Д-р Добромир Илковски – Изпълнителен директор

МБАЛ "Пулс"

гр.Благоевград, ул.”Славянска” №62

Член на Национално сдружение на частните болници