Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Св.Панталеймон - Плевен"

МБАЛ "Св.Панталеймон - Плевен"

Член на Националното сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 5 септември 2007 година

Адрес: гр. Плевен, ж.к. "Дружба" 2, ул. "Трите бора" № 24

Телефон: 064-87-20-20

 

E-mail: hospital@svetipantaleimon.com

Интернет страница: www.svetipantaleimon.com


Брой разкрити легла: 170

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1. Клиника по Ортопедия и травматология – ІІІ-то ниво

2. Отделение по Хирургия – ІІ-ро ниво:

      - Урология – ІІ-ро ниво;

      - Съдова хирургия – ІІ-ро ниво.

3. Клиника по Ревматология – ІІ-ро ниво

4. Отделение по Нервни болести-ІІ-ро ниво

5. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение-ІІ-то ниво

6. Отделение по Физикална и рахобилитационна медицина-ІІІ-то ниво

7. Клинична лаборатория – ІІІ-то ниво

8. Отделение по Образна диагностика-ІІ-ро ниво

9. Микробиологична лаборатория – ІІ-ро ниво

10.Отделение по Вътрешни болести-ІІІ-то ниво

      - Ендокринология и болести на обмяната-ІІ-ро ниво;

      - Пневмология и фтизиатрия-ІІ-ро ниво;

      - Кардиология – ІІ-ро ниво;

      - Гастроентерология-ІІ-ро ниво;

11. Отделение по Нефрология и хемодиализа-ІІ-ро ниво

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. ОПЛ кабинети -2 бр.
  2. Медико-дентален център Свети Панталеймон
  3. Фондация Свети Иван Рилски

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  18

 

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управители  - Д-р Елиза Георгиева и д-р Йордан Георгиев

МБАЛ "Св.Панталеймон - Плевен"

гр. Плевен, ж.к. "Дружба" 2, ул. "Трите бора" № 24

Член на Националното сдружение на частните болници