Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Света София"

Наименование: МБАЛ "Света София"


Член на Националното сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 09 май 2005 година

Адрес: София, бул.България 104

Телефон: 02/ 818 46 00

 

E-mail: svsofia@mbal-sofia.com

Интернет страница: www.mbal-sofia.com

 

Брой разкрити легла: 60

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

 1. Отделение по вътрешни болести с 2 сектора:
             - Кардиология

             - Гастро-ентерология

 1. Отделение по неврология
 2. Отделение по акушерство и гинекология със сектори по:
             - Патологична бременност

             - Гинекология

             - Родилна зала

             - Послеродов

             - Висок инфекциозен риск

             - Неонатология

 1. Отделение по офталмология
 2. Отделение по ортопедия и травматология
 3. Отделение по съдова хирургия
 4. Отделение по обща хирургия със сектор по неврохирургия
 5. Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина
 6. Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 7. Отделение по образна диагностика
 8. Микробиология
 9. Клинична лаборатория

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

 1. ДКЦ „Света София“

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  12

 

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител  - Д-р Христо Мазнейков  
Наименование: МБАЛ "Света София"

София, бул.България 104

Член на Националното сдружение на частните болници