Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Позиция на НСЧБ за проекта на здравна карта

НЗОК не може да поставя различните по собственост лечебни заведения в неравностойно положение, като с едни „задължително“ да сключва договор без каквито и да било критерии, а на други да откаже да реимбурсира направените разходи за лечение на здравно осигурените българи.


Проектът на Национална здравна карта не само е израз на пряка дискриминация на лечебните заведения с частен и общински капитал. То е и кощунствена непряка дискриминация към пациентите, които имат правото на избор на лечебно заведение. Данните на статистиката сочат, че 16% от хоспитализациите за 2012 са в частни болници, това означава, че 300 000 българи се доверяват на частното болнично здравеопазване. Именно пациентите със своите здравни осигуровки определят къде да бъде разходвани те по правилото, че „финансирането следва пациентите“, а не чрез каквито и да било административни ограничения.


Изцяло в противоречие на европейското законодателство и Конституцията на България се прави пореден опит да се подмени избора на пациентите и да му се отнеме правото на свободен достъп до навременно и качествено лечение. Именно за това още през 2011 година ВАС отхвърли проектите на областни здравни карти, които са основата на сегашната национална здравна карта. От друга страна Комисията за защита на конкуренцията в свое Решение №1193 от 18,09,2013 е категорична, че тази здравна карта „ограничава и възпрепятства ефективната конкуренцията между лечебните заведения, които са лишени от стимул за подобряване на качеството на предоставяните от тях услуги“.


НЗОК не може да поставя различните по собственост лечебни заведения в неравностойно положение, като с едни „задължително“ да сключва договор без каквито и да било критерии, а на други да откаже да реимбурсира направените разходи за лечение на здравно осигурените българи.


Добива се впечатлението, че с проекта на Национална здравна карта се цели елиминирането на болниците с частен капитал от възможността да предоставят услуги по клинични пътеки на българските граждани. Това ще доведе не само до погазване на правото на избор и достъп на пациентите до желано от тях лечебно заведение, но и на мотивацията на малкото останали българските лекари и професионалисти по здравни грижи да практикуват в нашата страна, защото не е тайна за никого, че именно благодарение на частните болници България не е напусната от най-квалифицираните си специалисти. Това беше и причината НСЧБ да подложи на гласуване декларация на Събора на БЛС съсловната организация да не подписва документ, противоречащ на интересите на българските пациети и лекари, като тази декларация бе единодушно приета.


Д-р Явор Дренски – председател на Националното сдружение на частните болници, изпълнителен директор на МБАЛ „Токуда“


в. Преса - 05,11,2013