Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Управителен съвет

Националното сдружение на частните болници се управлява и представлява от Управителен съвет, състоящ се от 5 до 9 души. Членовете и председателят се избират за срок от 2 години от мнозинство на Общо събрание.

На проведеното Общо събрание на Националното сдружение на частните болници, което се проведе на 27 март 2015 година, бе избран Управителен съвет на НСЧБ в следния състав, а на 26 февруари 2016 на Общо събрание бе избран нов председател: 

Д-р Николай Болтаджиев - Председател на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници, управител на МБАЛ "Света Богородица"

 

Образование:

Висше образование от МА – София и специалност по хирургия от МА София, квалификации по съдова хирургия при МА София, артроскопска хирургия от Карл Щорц. Индивидуален курс по Системи и организация на здравеопазването – Париж, курс по организация и управление на болниците в Национален университет по здравеопазване в Рен – Франция. Здравен мениджмънт към Медицински университет -София.
Стажове при Професор Наракас в Клиника “Лонжре” Лозана Швейцария, при Професор Алио в Университетски Болничен Център “Лаперони” в Монпелие – Франция, по хирургия в хирургичните центрове на Виши и Сент-Етиен – Франция, по ортопедия в кантоналните болници на Женева и Лозана – Швейцария.

Професионален стаж:

Интернатура по хирургия във ВМА – София, ординатор в Хирургично отделение на ВБ – Русе, научен сътрудник III ст. в Клиника по възстановителна хирургия при СПЦП- София, научен сътрудник II ст. в Секция по Травматология при НИСМ „Пирогов“ – София, асистент в болница “Сен-Жозеф” – Ним –Франция, собственик и Медицински директор на MБАЛ „Света Богородица“, хонорован преподавател по здравен мениджмънт – болнично управление към Европейски колеж по икономика и управление.

Научна дейност:
Две авторски свидетелства за изобретения, Държавен регистър 74322 /1986, Авторски права 41504 / ИНРА и 336/1985.
49 научни публикации в специализирани наши и международни списания, конгреси, конференции и симпозиуми.

Обществена дейност:

Членувал в Българското Научно Дружество по Хирургия, по Ортопедия и Травматология, Международната Асоциация по Пластична и Реконструктивна Хирургия – IРRАS, член на Български Лекарски Съюз, бивш секретар на Асоциация на Лекарите Франкофони в България, Заместник Президент и Представител за Балканите на Международна Медицинска Асоциация за Подпомагане и Развитие – АМIАD. Активен член на Ротари Интернешънъл – 1760-ти Дистрикт, Клуб Ним-Сен-Жил-Камарг, в последствие Почетен член, активен член на Ротари Клуб – София и Президент на Ротари Клуб София 2001-2002, Президент на Международен ротариански комитет Франция България – Българска секция. Номиниран от Американски Биографичен Институт за един от Петстотинте лидера на влияние в областта на медицината, обявен за „Мъж на годината“ за 1996 и 2011, вписан в изданието „Кой-Кой е“ на Кембридж. Награден с Почетния медал на гр. Кармо – Франция. Носител на “Пол Харис” от Ротари Интернешънъл. Заместник председател на Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Член на Управителният съвет на Гражданска инициатива Справедливост. Член на Център за защита правата в здравеопазването.

На 16 февруари 2012 година е избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

На 26 февруари 2016 година е избран за председател на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.


Д-р Явор Дренски - Член на УС на Националното сдружение на частните болници, Председател на БАПЕМЕД


Д-р Явор Дренски е председател на БАПЕМЕД. До юли 2016 е изпълнителен директор на МБАЛ "Токуда Болница София". Той е част от екипа на японската болница от самото й създаване, като последователно заема постовете Административен директор /2005 - 2009/ и Медицински директор /2010 - 2011/.

Д-р Дренски е завършил медицина през 1992 година в МУ - София. Медицинското му образование продължава със специализация по Акушерство и гинекология. Работил е 8 години като лекар, 3 от които в Либия.

Д-р Дренски е завършил магистърска програма по "Здравен мениджмънт" през 2009 година, има магистърска степен по Финанси от 2003 година, преминал е редица специализации в областта на болничния мениджмънт и болничните финанси. Специализирал е в САЩ, Швейцария, Унгария, Великобритания, Япония и др.

В периода на 2000 - 2005 година д-р Дренски е международен консултант в областта на здравеопазването към световни компании като Bearing Point, USA; 3M; Deloitte Touche Tohmatsu и др.
В периода 2002 – 2004 е началник “Болнична помощ” НЗОК.


На Учредителното събрание на Националното сдружение на частните болници, проведено на 16 февруари 2013 година е избран за първи председател на организацията, обединяваща частните лечебни заведения за болнична помощ у нас.Доц. д-р Сотир Марчев, дм - член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници, изпълнителен директор на Български кардиологичен иститут и СБАЛК Плевен

 

Настоящи длъжности:

· изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт

· изпълнителен директор на СБАЛК - Плевен

· доцент по кардиология към Медицински университет - Плевен

· съосновател и член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници в България

· член на Управителния съвет на Българската асоциация по ултразвук в медицината.

· почетен член на Европейското кардиологично дружество (FESC)

· акредитиран ехокардиографист на Европейското кардиологично дружество

· член на редакционната колегия на списания "Българска кардиология", "MD", "Кардио D" и "Topmedica"

 Образование и специалности:

· 2013 - специализация по електрофизиология в Университетската болница в Белград при проф. Милашинович

. 2008 - магистратура "Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт" - УНСС, София

· 2005 - специализация по инвазивна кардиология и електрофизиология в Университетска болница в Осака, Япония

· 2004 - акредитация по трансторакална ехокардиография от Европейското кардиологично дружество

· 2003 – специализация по ехокардиография във Виена към Европейското кардиологично дружество

· 1993 – втора специалност по кардиология,

· 1991 – първа специалност по вътрешни болести,

· 1987 – висше образование медицина в с отличен успех

. 1987 - специалност "Здравна култура", ФОЗ

. 1986 - специалност "Превод на медицинска литература" от Факултет за обществени професии към Медицински университет - София с отличен успех

· 1979 – английска гимназия със златен медал

Публикации: Над 100 научни публикации и 14 книги в областта на кардиологията,

вътрешните болести и общата медицина.

Професионално членство:

· Член на Дружеството на кардиолозите в България от 1988 г. През 2002 - 2004 г. - секретар, през 2004 - 2006  г. -  заместник - председател , а от 2006 г. до 2010 г. - председател на Работната група по ехокардиография.

· Член на Европейското кардиологично дружество (ESC) от 1997 г., почетен член (FESC) от 2009 г.

· Член на Европейската асоциация по ехокардиография от 2002 г.

· Член на Българската асоциация по медицински ултразвук от 1997 г.

· Член на Европейската федерация по медицински ултразвук (EFSUMB)

                                                                                                                          

Професионален опит:

. 2011 г. - изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт

. 2010 г. - изпълнителен директор на СБАЛК  - Плевен

. 2006 г. - 2011 г. -началник на Кардиологично отделение с интензивен и функционален сектор към "Пета МБАЛ АД - София"

. 2003 г. - 2005 г. -главен административен асистент на Клиника по кардиология на Александровска болница.

. 1996 г. - 2003 г. -главен асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница.

. 1991 г. - 1996 г. -старши асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница,

. 1988 г. - 1991 г. -асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница

· 1987 г. - 1988 г. -ординатор във вътрешно отделение в Окръжна болница - Благоевград,

· съавтор при разработването на български електрокардиографи 1991 г.

· кардиолог в Интензивно кардиологично отделение на Университетска болница ”Александровска”,

· кардиолог – консултант на МБАЛ “Майчин дом” – София,

Преподавателска дейност: Студентско обучение: провеждане на практически занимания от 1988 г., Обучение на стажант – лекари, Курсове СДК - практически и тематични занятия от 1996 г., Индивидуално обучение: лекари в подготовка за вътрешни болести и кардиология. Преподавател в курсовете за обучение на лекари по обща медицина.Д-р Методи Янков - член на Управителния съвет на Националния съвет на частните болници, управител на МБАЛ "Сердика"


Завършва бившата Медицинска академия през 1979 година. Има три специалности. През 1984 година придобива специалност по Акушерство и гинекология. Има придобити специалности още по Социална медицина и Икономика на здравеопазването, съответно през 1990 и 1992 година, както и две магистратури - по социални дейности и обществено здравеопазване и по здравен мениджмънт.

Започва работа като хирург в Районна болница – гр. Бобов дол, след което работи осем години като акушер-гинеколог в Районна болница – гр. Дупница. От 1993 г. до сега е изпълнителен директор на I-ва АГ Болница "Св. София". След това 8 години е акушер-гинеколог в болницата в Дупница. От 1993 години е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница "Света София".
През 2000 година става първият директор на Столичната здравноосигурителна каса, както и началник на "Главно управление" в Министерството на здравеопазването а от юли месец 2006 год. поема поста на един от изпълнителните директори на Столичен медицински холдинг София.

На 22 юли 2010 година открива МБАЛ "Сердика", чийто управител е. На 16 февруари 2013 година е избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници. 

  

 

Д-р Динко Младенов - член на Управителния съвет на НСЧБ, собственик и управител на МБАЛ "Медикус Алфа"


Образование и квалификация:

2009 г. - Магистър по Здравен мениджмънт, МУ София

1991 г. - Специалност Вътрешни болести, МУ София

1990 г. - Квалификация Образна диагностика, МУ София

1983 г. - Магистър по медицина (дипломиран лекар), МУ Пловдив

1977 г. - Завършено средно гимназиално образование , гр. Свиленград

 

Месторабота и професионален опит:

 

2013 г. - Учредител и член на Упрвителния съвет на Национално сдружение на частните болници в България

2011г. - Съдружник и Управител в ''МБАЛ Черноморска-Бургас'' ООД

Юни 2010 г. - Съдружник и Управител в ''Черноморски строежи-09'' ООД.

0т март 2010 г. - отново едноличен собственик и управител на МДЦ ''Медикус Алфа'' Пловдив и Пампорово и  СБАЛХ "Медикус Алфа'' Пловдив. Практикуващ лекар.

2007- март 2010 г. - Главен Медицински Директор на Юнайтед Медикал Груп, Управител на Юнайтед МДЦ Пловдив, МДЦ Пампорово и Юнайтед СБАЛХ Пловдив. Практикуващ лекар.

Миноритарен акционер в Юнайтед Хелткеър С.а.р.л., Люксембург, респ. Юнайтед Медикал ЕАД.

2005 г. - Учредител и Управител на ''Д.Младенов''ЕОД

2001-2007 г.- Управляващ собственик на ДКЦ Медикус Алфа, Пловдив. Практикуващ лекар.

1999 г. - Учредител на Медикус Алфа ЕООД. Практикуващ лекар.

1992 г. - Практикуващ лекар в собствена частна практика по вътрешни болести и ултразвукова диагностика в гр. Пловдив.

1988 - 1992 г.-  Лекар-ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница (МБАЛ) Пловдив.

1985 - 1988 г. -Лекар-ординатор и впоследствие Завеждащ Отделение за Хемодиализа към Общинска болница в Свиленград.

1983-1985 г. - Лекар-ординатор във вътрешно отделение на Общинска болница Свиленград. 

 

Д-р Христо Мазнейков - Член на Управителния съвет на НСЧБ, управител на МБАЛ "Света София"

 

Специалист ортопед-травматолог с над 30 години практика в областта на артроскопската хирургия. Професионалната си кариера започва през 1982 година като ординатор по хирургия в сектор по ортопедия и травматология към Районна болница, гр.Петрич, от 1983 г. е назначен за ординатор в Институт “Пирогов”, а от 01.05.1985 г. е избран за научен сътрудник към Институт “Пирогов”, от 1989 до 2000 г. е научен сътрудник І ст.в Дианабад - Клиника по спортна травматология и ортопедия, от 1.01. 2001 г. е избран за научен сътрудник І ст. в Клиника “Долен крайник” на Института по ортопедия и травматология, Горна баня. През 1994 година заедно с д-р Мазнейкова регистрират Медицински център“Света София” за упражняване на частна медицинска дейност в областта на АГ, ортопедия и травматолотия и вътрешни болести. През 2006 г. откриват Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“, където д-р Мазнейков изпълнява длъжността началник Клиника по ортопедия и травматология и управител. На Общо събрание на НСЧБ на 21 септември 2013 година е избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.


Д-р Цветан Димов Диманов - Член на Управителния съвет на НСЧБ, Управител СБАЛ „Полимед” ООД. Изпълнителен Директор на МЦ „Полимед” АД

 

Дата на раждане: Юни 14, 1970г., гр. Ямбол

 

Образование: от 1989г. до 1995г. – ВМИ – гр. София

 

Специализирал: 
вътрешни болести, от 1998 до 2002г. – МУ София
здравен мениджмънт, 2002г. – МУ София, Факултет по обществено здраве
кардиология, от 2004 до 2006г. – УНСБАЛССЗ „Света Екатерина” – София

Следдипломна квалификация по Трудова Медицина – МУ София

Владее: английски и руски език

семеен с 2 дъщери

Контакти: e-mail: dimanov@polimedad.com

На Общото събрание на НСЧБ на 27 март 2015 година е избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.


Д-р Йордан Георгиев - член на Управителния съвет на НСЧБ, управител на МБАЛ „Свети Панталеймон Плевен”  ООД

Д-р Йордан Георгиев завършва медицина през 1991 г. във ВМИ гр. Плевен. Специалиалист по анестезиология и интензивно лечение – ВМИ гр. Плевен. Специалист по здравен мениджмънт – Стопанска академия Д. Ценов Свищов. На Общото събрание на НСЧБ на 27 март 2015 година е избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници. 

Красимир Грудев – член на Управителния съвет на НСЧБ, съсобственик на МБАЛ „Тримонциум” ООД

 

Завършва СУ „Климент Охридски” – специалност „Философия” (1981г.) Преподавател по философия е последователно в ВМИ „И. П. Павлов” - Пловдив (1983 - 1985), СУ „Климент Охридски” (1985 - 1988), ПУ „Паисий Хилендарски” (1988 - 1992).

Учредител и член  на СД (1996 - 2000) на първата лицензирана стокова борса в България -  „Пловдивска стокова борса” АД (сега „Национална стокова борса” АД). Член на СД на редица предприятия от дървообработващата и млекопреработващата промишленост.

Г-н Грудев има повече от 15 години опит в мениджмънта на частното болнично здравеопазване. През 1999 г. става учредител и мажоритарен собственик на едно от първите частни лечебни заведения в Пловдив –  „Медицински център Тримонциум” ООД, осъществяващо болнична дейност в областта на офталмологията, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, хирургия. Учредител и съсобственик е на „МБАЛ Тримонциум” ООД (2008).

Председател на УС на Фондация „РАЦИО” от 2003г.

На Общото събрание на НСЧБ на 27 март 2015 година е избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.
Ето и извлечение от Устава на Националното сдружение на частните болници, касаещо Управителния съвет на НСЧБ:


Управителен съвет

Чл. 35. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години с мнозинство от присъстващите. До избирането на нов УС, старият продължава да изпълнява неговите функции.

(3) Управителният съвет е в състав от 5 до 9 физически лица, всяко от които – законен представител на юридическо лице – член на сдружението.

(4) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду останалите членове на съвета и има същия мандат. Председателят представлява сдружението пред трети лица. Едно и също лице може да бъде председател на УС не повече от 2 последователни мандата.

(5) Председателят има правото да извършва правни действия само след изрично решение на Управителния съвет. Липсата на такова решение не опорочава валидността на правните действия по отношение на третите лица, но председателят отговаря пред сдружението за евентуално причинените на последното вреди.

Чл. 36. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, както и на извънредни заседания – при искане от който и да било от неговите членове.

(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от председателя и един от членовете, изпълняващ функцията на протоколчик, а в предвидените в устава случаи – от всички присъстващи на заседанието.

Чл. 37. Управителният съвет приема Правила за работата си, които са в съответствие с устава, и ги публикува на интернет-сайта на сдружението.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Управителният съвет:

1. осъществява управлението на сдружението и го представлява;

2. организира изпълнението на решенията на ОС като се ръководи от закона и устава на сдружението;

3. свиква ОС на редовни или извънредни заседания по установения с този устав ред;

4. решава всички въпроси, свързани с оперативната текуща работа на сдружението, които не са от компетентността на ОС;

5. определя реда (приемайки за целта нарочни Правила, подлежащи на публикуване в сайта на сдружението) и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

6. приема нови членове на сдружението;

7. утвърждава печат и лого на сдружението;

8. разпорежда се с имущество на сдружението при спазване на изискванията на устава;

9. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

10. определя адреса на сдружението, освен ако Общото събрание е определило или в устава е посочен адрес;

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

12. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(2) УС се отчита най-малко веднъж годишно пред Общото събрание за дейността си.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 39. (1) Решения могат да се вземат, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вемането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) УС може да вземе решение и без да е провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(4) С мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет се вземат решенията по чл. 38, ал. 1, т. 5, 6 и 8, и при ликвидация (чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ).

(5) Единодушно се вземат решенията за:

1.  съществена промяна на дейността на сдружението;

2.  съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

(6) Във всички случаи, в които на заседанието си Управителният съвет е взел и решение за което се изисква мнозинство, различно от обикновено мнозинство от присъстващите, протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.

Чл. 40.  Управителният съвет е длъжен да организира изготвянето на предвидената в Закона за счетоводството и Закона за юридическите лица с нестопанска цел отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, и да депозира изискуемата от закона документация в ЦРЮЛНЦ при МП в нормативно установените срокове.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 41. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.