Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Света Каридад"

Наименование: МБАЛ „Света Каридад“ АД
Член на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата:

Адрес: гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров 23а

Телефон: 032 39 69 00

Интернет страница: www.svetakaridad.bg

 

Брой разкрити легла: 83

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.      Отделение по Хирургия

2.      Отделение по Ортопедия и травматология

3.      Отделение по Съдова хирургия

4.      Отделение по Вътрешни болести

5.      Отделение по Кардиология

6.      Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

10.    Образна диагностика

11.    Клинична лаборатория

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. Диагностично-консултативен център

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  12

Договор с НЗОК: да

 

Ръководство: Изпълнителен директор – Д-р Васил Ангелов Ангелов

 МБАЛ „Света Каридад“
Пловдив, ул. Никола Вапцаров 23А
Член на Национално сдружение на частните болници