Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

СБР "Стайков и Фамилия"


Член на Национално сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 17.10.2001 година

Адрес: К.к. „Слънчев бряг”, хотел „Средец”, Община Несебър, Област Бургас

Телефон:+359 554 2 27 49; +359899 962 835

Факс: +359 554 2 72 35, +359 44 622 151

E-mail: sbr_sunnybeach@abv.bg

Интернет страница: http://www.sliven.info/sbr/Общ Брой разкрити легла:

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1. Отделения по Физикална терапия и рехабилитация

Други дейности, предоставяни на територията на болниците:

  1. Диагностично консултативен център
  2. Хотел "Средец", к.к. Слънчев бряг

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 8

 

Договор с НЗОК: да

Управител: Д-р Иван Стайков


Наименование: СБР „Стайков и Фамилия“ ЕООД
К.к. „Слънчев бряг”, хотел „Средец”, Община Несебър, Област Бургас
Член на Национално сдружение на частните болници