Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

НСЧБ срещу твърдите лимити


С акта си Министерски съвет принася в жертва на икономиите предпочитаните от пациентите болници

 

 09 май 2014


С Постановление 94 от 24 април 2014 на Министерски съвет в името на икономията се принасят в жертва лечебните заведения, които са предпочитани от пациентите. Въвеждането на твърдите бюджети чрез забраната на надлимитните плащания е поредното административно ограничение на разходи, което е в ущърб на интересите на цялото ни общество. Така ще бъдат наказани добре работещите болници, в които се развива модерна медицина и се предлага качествено обслужване на пациентите. Вместо да бъдат поощрени тези болници и да бъде стимулирано усъвършенстването на обслужването и улесняването на достъпа на пациентите до съвременни услуги, отново преминаваме към планово стопанисване на структури. При положение, че нашата система на здравеопазване е базирана на принципа, че се заплаща извършена дейност и финансирането следва пациента – тази стъпка е не само незаконна и противоконституционна, тя е несправедлива както към болните хора, така и към специалистите и болниците.

 

За пореден път подчертавам, че всякакви административни ограничения при действащо от 15 години насам хронично недофинансиране на болничната помощ само ще задълбочи проблемите в системата. Приетата методика за остойностяване на болничната дейност с нищо не променя досегашната, която е напълно погрешна и не отговаря на разходите за лечение на пациентите. Следователно лимитите, базираните на погрешна методика за остойностяване на кличните дейности, също са погрешни и по никакъв начин не огтоварят на рейлността.  

 

А най-накрая ще обърна внимание, че с нормативния акт е погазена Конституцията на България и редица други закони. Ето защо ние като съсловие на частни и високотехнологични болници ще сезираме Висшия административен съд, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и със всички позволени от закона средства ще се борим срещу самоцелните административни регулации, които не са в интерес на българското общество и българския пациент.

 

Д-р Явор Дренски

Председател на Управителния съвет на Национално сдружение на частните болници