Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ "Тракия"

 

Наименование: МБАЛ „Тракия“ ЕООД

Член на Национално сдружение на частните болници


Дата на основаване на болницата: 2009  

Адрес: Стара Загора, ул. "Дунав" № 1

Телефон: 042 987777

E-mail: contacts@bolnicata.com

Интернет страница: www.bolnicata.com

 

Брой разкрити легла: 268

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

 1. Отделение по УНГ болести
 2. Отделение по Очни болести
 3. Отделение по Гастроентерология
 4. Отделение по Ортопедия и травматология
 5. Отделение Хирургия
 6. Дейности по Урология
 7. Отделение по Съдова хирургия
 8. Отделение по Акушерство и гинекология
 9. Отделение по неонатология
 10. Отделение по Анестезия и интензивно лечение
 11. Отделение по Кардиология
 12. Отделение по Педиатрия
 13. Отделение по Неврни болести
 14. Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
 15. Отделение по Спешна медицина
 16. Отделение по Образна диагностика
 17. Клинична лаборатория
 18. Микробиологична лаборатория
 19. Лаборатория по обща и клинична патология

 

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител – д-р Иван Златков  

МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

гр. Стара Загора, ул. "Дунав" № 1