Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБДПЛР "Сердика"

 Наименование: Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „Сердика“ ООД

Член на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 03 февруари 2014

Адрес: София

Телефон: 0890 111 112; 0888 111 898

E-mail: info@serdika.com

Интернет страница: www.serdika.com

Брой разкрити легла: 42

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена): 3

  1. Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
  2. Отделение за долекуване и продължително лечение на неврологични заболявания
  3. Отделение за долекуване и продължително лечение на ортопедични и травматологични заболявания

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. Хоспис "Сердика"

 

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 8

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управители – д-р Методи Янков и г-жа Драга Попова