Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Хоспис "Сердика"

 

Наименование: Хоспис „Сердика“ ООД

Член на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 20 декември 2013

Адрес: София

Телефон: 0890 111 112; 0888 111 898

E-mail: info@serdika.com

Интернет страница: www.serdika.com

Брой разкрити легла: 22

 

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1. Стационар за терминално болни пациенти

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  1. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Сердика" ООД

 


Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управители – д-р Методи Янков и г-жа Драга Попова