Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Болниците не са длъжни да спазват ЗОП

 

Болниците не са длъжни да правят обществени поръчки
Ако България не се съобрази с европейска директива, частните болници ще алармират Европейската комисия

22.7.2014 г., zdrave.net, Бойко Бонев

Според европейското законодателство лечебните заведения в България не би трябвало да са задължени да правят обществени поръчки. Това съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването, като се позовава на текстове от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 31 март 2004 г. Там е записана дефиниция на понятието  „публичноправна организация“, което не включва в субектите, които задължително трябва да правят обществени поръчки, търговските дружества, каквито са българските лечебни заведения.

Директорът на софийската болница „Св. Богородица” д-р Николай Болтаджиев обясни пред Zdrave.net, че след като директивата е влязла в сила още през 2004 г., българският парламент е трябвало до сега да я приложи в нашето законодателство. Той припомни, че към настоящия момент в българския Закон за обществените поръчки също е записано кои организации трябва да провеждат обществени поръчки като публичноправни. Там се казва, че сред тях са и организации, които получават над 30% от приходите си от НЗОК.

В Директивата от 2004 г. обаче е записано, че публичноправна е всяка организация, която е създадена със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес без да има промишлен или търговски характер. Освен това тя се финансира в по-голямата си част от държавата, регионалните или местните органи или други публичноправни организации, или е обект на управленски контрол от последните, или има административен управителен или надзорен орган, в който повече от половината членове са назначени от държавата, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации. Според д-р Болтаджиев това автоматично означава, че частните лечебните заведения не са длъжни да правят обществени поръчки, тъй като не отговарят на част от условията, изброени в европейската директива.

„Когато преди няколко месеца се гледаше Законът за обществените поръчки, частните болници вкарахме чрез един депутат предложение за промяна, за да се приложи директивата. Цялата промяна беше точно в текста, в който се изброява какво е публичноправна организация. Парламентарната комисия обаче не го прие, като казаха, че не са много запознати с текста, но не го и отхвърлиха и той влезе и в зала, но там не мина. Наскоро открихме, че от 31 март 2014 г. има промяна на директивата, където в този текст изрично се казва, че публичноправната организация трябва да отговаря на всички изброени условия в стария текст”, разказа д-р Болтаджиев. Той също така добави, че в преамбюла на променената директивата се казва, че организация, която действа в нормални пазарни условия, стреми се да реализира печалба и понася загубите в резултат от извършването на дейността си, не следва да се счита за „публичноправна организация“. Д-р Болтаджиев отбеляза, че болниците в България като търговски дружества отговарят именно на тези условия.

Д-р Болтаджиев информира, че заради незачитането на Директива 2004/18/ЕО в нашето законодателство частните болници водят три административни дела. Той заяви, че на първа инстанция е поискано от съдиите да направят запитване до съда в Люксембург. „Българският съд трябва да се съобрази с директивата, тъй като тя е над нашето законодателство”, добави той. Д-р Болтаджиев също така отбеляза, че ако въпреки това българските институции не се съобразят с бъдещото решение на съда, частните болници ще пишат за ситуацията у нас на Европейската комисия и може да се стигне до наказателна процедура срещу страната ни. Той напомни, че срокът да се въведе променената директивата у нас е 18 април 2016 г.