Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

НСЧБ осъди лимитите

 

Уважаеми членове на НСЧБ,
Уважаеми мениджъри и собственици на частни болници,
Днес Националното сдружение на частните болници може да се похвали с една изключително добра новина за динамичните и прогресивни лечебни заведения. ВАС по наша жалба спря лимитите, узаконени с Постановление 57 на Министерски съвет. Това е голяма победа за нашето сдружение, което за пореден път доказва, че подходът ни със законови средства и навременни действия води до постигане на нужния резултат. Жалбата ни беше внесена съвместно с ЦЗПЗ и тук е момента да благодарим на всички, които ни подкрепиха и вложиха много труд в изработването й. Паралелно с нас обжалваха и Федерация Български пациентски форум, които ни подкрепиха и на последната ни пресконференция във вторник - 12 май. Предвиждаме пресконференция в понеделник, която да проведем съвместно с ЦЗПЗ и ФБПФ в 13,00 часа в БТА. Темата ще бъде: Лимитите за болниците паднаха след като частни болници и пациенти ги осъдиха във ВАС.

Прилагам линкове към решението на съда:  http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/dd4fadab9573346dc2257e44003e61f2?OpenDocument 
Най-важната част от него е: Водим от изложеното и на основание чл. 190, ал. 1 във връзка с чл. 166, ал. 4 във връзка с ал. 2 АПК, Върховният административен съд – трето отделение,

ОПРЕДЕЛИ:


СПИРА действието на следните разпоредби: чл. 3; чл. 21; чл. 23, ал. 2, т. 1 и чл. 31 от приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 на Министерския съвет на Република България от 16.03.2015 г. (обн., ДВ, бр. 21/20.03.2015 г.) до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Ето как нашите юристи тълкуват решението, като очаквани последствия:
В резултат от Определението на ВАС от 13.05.2015 г.: 1. Това определение има действие занапред, тоест за вбъдеще. Наложените до момента санкции по спрените текстове няма да отпаднат, тъй като към момента на налагането на санкциите, действието на чл. 3, 21, 23, ал. 2, т. 1 и чл. 31 не е било спряно; 2. Определението на ВАС обаче не е окончателно. Вероятно Министерски съвет ще подаде жалба, но въпреки това текстовете ще продължат да бъдат спрени и няма да се прилагат, ДОКАТО НЕ БЪДЕ ИЗДАДЕН ОКОНЧАТЕЛЕН МОТИВИРАН СЪДЕБЕН АКТ, което ще отнеме също определено време; 3. В случай, че това Определение НЕ СЕ ОБЖАЛВА от Министерски съвет, спрените текстове няма да се прилагат поне до 09.03.2016 г., както и за неопределен период след това, тъй като все още няма да има окончателно съдебно решение по обжалването на ПМС 57.

Ето и отразяването в Клуб Z

http://clubz.bg/19778-udar_pod_krysta_vas_otmeni_limitite_v_bolnicite
15.05.2015

НСЧБ и ЦЗПЗ - Жалба срещу Постановление 57 във ВАС

pms 57.pdf 11.9MB 15 May 2015 15:07