Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

МБАЛ Лайф Хоспитал

 

НАИМЕНОВАНИЕ: МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ” ЕООД

Член на Националното сдружение на частните болници

 

Дата на основаване на болницата: 04.12.2007г.

Адрес: гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бул.Д.Димов /Панорамен път/

Телефон: 056/87 50 50, факс 056/ 87 50 40

 E-mail: tourist_medical@yahoo.com 

Интернет страница:   www.lifehospitalbg.com

Брой разкрити легла: 90

Разкрити клиники и отделения

1. Гастроентерология

2. Нервни болести

3. Хирургия

4. Урология

5. Педиатрия

6. Ортопедия и травматология

7. Анестезиология и интензивно лечение

8. Физикална и рехабилитационна медицина

9. Образна диагностика

10. Клинична лаборатория

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

АГППИМП Хелт Хeлп ООД

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 17

Договор с НЗОК: да   

Управител – д-р Спасимир Стефанов Иванов


 МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ” ЕООД

Член на Националното сдружение на частните болници

Адрес: гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бул.Д.Димов /Панорамен път/